Nooit meer ballen rapen

Ballpicker

Wie raapt bij u de ballen op?

De Ballpicker verzamelt automatisch de golfballen op driving ranges. Dankzij deze gepatenteerde, wereldwijd exclusieve functionaliteit: is er geen tussenkomst nodig wat voor aanzienlijke besparingen zorgt. worden meer dan 250 ballen opgeraapt per cyclus worden wel 12.000 ballen verzameld door de Ballpicker kan de driving range langer openblijven aangezien de Ballpicker non-stop doorwerkt zonder dat hij beschadigd kan raken door of overlast geeft aan de golfers. VDBTechnics is hoofdverdeler voor heel Limburg!